Jansson Mark

Vad är störande?

Störande ljud kan till exempel vara hög musik/högljudda fester, högljudda bråk mellan grannar som får en att känna sig otrygg, skadegörelse så som sönderslagna rutor, gårdsfester etcetera.

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du har blivit störd. Om det inte hjälper tag kontakt med oss.

För att vi skall kunna gå vidare i ärendet är det viktigt att det finns en dokumentation.

  • När hände det, var någonstans hände det, vilken lägenhet?
  • Vad hände?
  • Vem är det som stör? eller vilken lägenhet?

Felanmäl störningen till felanmälan. Antingen per mail eller på 035- 17 30 47
Vid akuta ärenden utanför kontorstid:
JOUR & STÖRNINGSJOUR via Securitas: 035 - 12 16 21

  • Hyresgästen är även ansvarig för störningar orsakade av släkt eller vänner som besöker hyresgästen.
  • Upprepande störningar kan leda till att hyresgästen blir vräkt.
  • Våld eller hot om våld mot andra hyresgäster, hyresvärd eller annan personal som arbetar med fastigheterna leder till att hyresrätten upphör omedelbart.

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor