Jansson Mark

Oskarshamn

Saltviks Hamn – havsnära tomter med bästa läget i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har i samarbete med Jansson Mark AB tagit fram en detaljplan för nya tomter i Saltvik, 6km norr om Oskarshamns centrum. Området har fått namnet Saltviks Hamn och är vackert beläget ute på en udde direkt vid havet och inkluderar de befintliga vägarna Ovädersleden, Kvarnviksvägen samt del av Domänvägen.

De nya tomternas placering och utformning är helt anpassade till befintlig terräng för att bevara områdets naturvärden och skärgårdskaraktär. Flertalet av tomterna har möjlighet till havsutsikt eller är omgivna av storslagen natur. Det här är området för dig som söker efter ett havsnära boende som är motpolen till en plansprängd villamatta.

Tomterna kommer att säljas individuellt och i befintligt skick. Det är sedan upp till varje köpare att själv välja vilken hustillverkare man föredrar samt vilken markbearbetning man vill ha utfört på sin tomt.

Skärgårdskaraktären med klippor gör att ingen tomt är den andra lik och terrängen ger många valmöjligheter att utforma ett personligt boende där en bergknalle kan bli en ostörd utkiksplats för en altan eller där man väljer att placera ett Attefalls hus med magisk utsikt. Intentionen är att bevara den personliga karaktären som råder i området idag med huskroppar som skiljer sig sinsemellan i storlek och materialval. Planen föreskriver därför inga restriktioner avseende fasadmaterial och kulörer. Byggrätten kommer att vara 20% av fastighetsarean dock maximalt 350 kvm per fastighet Tomtstorlekarna varierar från 1200 kvm upp till 2000 kvm. Maximal nockhöjd som tillåts är 10 m b.la. för att möjliggöra installation av solceller på taket.

Varje tomt är klimatanpassad dvs. den tillåtna byggnationen skall klara de extremvattennivåer som förväntas komma inom de kommande 100 åren. Kommunalt VA och gatubelysning kommer att dras ut, vägar kommer att breddas till kommunal standard, få ny belysning och fiber kommer att läggas ned till samtliga fastigheter.

I området finns det en välskött småbåtshamn, ett häststall omgivet av hagmarker, vackra äldre ekträd i nyckelbiotopsmärkt natur samt goda möjligheter till friluftsliv. I filen nedan hittar ni Antagen detaljplan med alla planbestämmelser i högerkanten

Etapp 1

År 2021 släpptes etapp 1 som är de tomter som ligger längs med Ovädersleden och Kvarnviksvägen. Intresset var mycket stort och det finns nu bara ett fåtal tomter kvar. Länk till Hemnet för dessa tomter

Tidsplanen ser ut som följande:
Ovädersleden påbörjas 2021 och planeras stå klart till december 2021. Därefter påbörjas arbetet med Kvarnviksvägen vilket planeras stå klart i juni 2022. Bygglov kan formellt sökas när VA är färdigbyggt för en väg dvs för tomterna längs med Ovädersleden i början av 2022 och för tomterna längs med Kvarnviksvägen sommar 2022.

Etapp 2 – Sjöbrisvägen: planerad säljstart våren 2022

Nu startar planeringen av Etapp 2 som är en liten avskild etapp om 5 tomter som kommer att ligga långt ute på Ovädersleden där marken höjer sig över havet. Det kommer att byggas en ny stickväg med namnet Sjöbrisvägen som varsamt kommer att slingra sig upp från Ovädersleden för att nå tomterna. Kommunalt VA dras ut samt fiber. Se bifogad bild. Etappen utgörs av tomterna med nummer 16,17,18,19 och 20.

För att få mer information samt anmäla intresse vänligen kontakta: Marcus Lönnbom, Fastighetsmäklare, 0702-221753, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antagen plankarta Saltviks Hamn

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor