Jansson Mark

Oskarshamn

Saltviks Hamn – havsnära tomter med bästa läget i Oskarshamns kommun

Oskarshamns kommun har i samarbete med Jansson Mark AB tagit fram en detaljplan för nya tomter i Saltvik, 6km norr om Oskarshamns centrum. Området har fått namnet Saltviks Hamn och är vackert beläget ute på en udde direkt vid havet och inkluderar de befintliga vägarna Ovädersleden, Kvarnviksvägen samt del av Domänvägen. De nya tomternas placering och utformning är helt anpassade till befintlig terräng för att bevara områdets naturvärden och skärgårdskaraktär. Flertalet av tomterna har möjlighet till havsutsikt eller är omgivna av storslagen natur. Det här är området för dig som söker efter ett havsnära boende som är motpolen till en plansprängd villamatta.

Tomterna kommer att säljas individuellt och i befintligt skick. Det är sedan upp till varje köpare att själv välja vilken hustillverkare man föredrar samt vilken markbearbetning man vill ha utfört på sin tomt. Det finns inga begränsningar vad gäller fasadmaterial och byggrätten samt nockhöjden är generös. Skärgårdskaraktären gör att ingen tomt är den andra lik och terrängen ger många valmöjligheter att utforma ett personligt boende där en bergknalle kan bli en ostörd utkiksplats för en altan eller där man väljer att placera ett Attefalls hus med magisk utsikt. Varje tomt är klimatanpassad dvs. den tillåtna byggnationen skall klara de extremvattennivåer som förväntas komma inom de kommande 100 åren.

Saltvik har med det korta avståndet till centrum och med sitt natursköna läge mycket höga boendekvalitéer. I området finns det en välskött småbåtshamn, ett häststall omgivet av hagmarker, vackra äldre ekträd i nyckelbiotopsmärkt natur samt goda möjligheter till bad och friluftsliv. Det kommer även att finnas möjlighet till att hyra en båtplats i småbåtshamnen för de första tomtköparna.

År 2021 släpps etapp 1 som är de tomter som ligger längs med Ovädersleden och Kvarnviksvägen (se blåmarkerade tomter i filen nedan). Kommunalt VA och gatubelysning kommer att dras ut, vägar kommer att breddas till kommunal standard, få ny belysning och fiber kommer att läggas ned till samtliga fastigheter. Tidsplanen ser ut som följande:

Ovädersleden påbörjas 2021 och planeras stå klart till oktober 2021. Därefter påbörjas arbetet med Kvarnviksvägen 2021 vilket planeras stå klart i maj/juni 2022. Bygglov kan formellt sökas när VA är färdigbyggt för en väg dvs för tomterna längs med Ovädersleden hösten 2021 och för tomterna längs med Kvarnviksvägen sommar 2022.

Tomterna har en storlek på mellan 1200 kvm upp till över 2000 kvm. Intentionen i planförslaget är att bevara den personliga karaktären som råder i området idag med huskroppar som skiljer sig sinsemellan i storlek och materialval. Planen föreskriver därför inga restriktioner avseende fasadmaterial och kulörer. Byggrätten kommer att vara 20% av fastighetsarean dock maximalt 350 kvm per fastighet. Maximal nockhöjd som tillåts är 10 m b.la. för att möjliggöra installation av solceller på taket.

I filen nedan hittar ni Antagen detaljplan med alla planbestämmelser i högerkanten. Ni har även en bild som visar vilka tomter som utgör etapp 1 och som släpps till försäljning 2021.

Vill du få mer information samt anmäla ert intresse för en tomt vänligen kontakta Marcus Lönnbom vid mäklarhuset Pontuz Löfgren. Tomterna kommer att säljas enligt ”först till kvarnprincipen” med fasta satta priser.

Marcus Lönnbom, Fastighetsmäklare, 0702-221753, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antagen plankarta Saltviks Hamn

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 47

Användarvillkor