Jansson Mark

Glabo 1:45

Är en kustnära skogsbruksfastighet precis norr om Oskarshamn. Bolaget håller på att slutföra en detaljplaneförändring som medför exploatering av väl valda delar av fastigheten för att kunna stycka av mycket attraktiva bostadstomter. På fastigheten finns vackra gamla ekskogar, en marina för 50 båtar och ett hästgårdsarrende.
 
Fakta:
Beteckning: Glabo 1:45
Landareal
Produktiv skogsmark
Bonitet
187,9 Ha
120,9 Ha
4,5 m3sk/ha
Skogsbruksplan
Skogsstyrelsen
2010 - 2019

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor