Jansson Mark

Uppsägning

Du har tre månaders uppsägningstid och uppsägningen måste ske skriftligen till fastighetsägaren.

Uppsägning per mail är en icke giltig uppsägning.

Om du exempelvis gör en skriftlig uppsägning 15 juni så innebär det att du skall betala hyran för Juli, Augusti och September och avflytta senast den sista September.

Ta ett papper och skriv att du önskar säga upp din lägenhet.
Datera brevet, signera med en namnteckning och namnförtydliga din namnteckning.

Skicka din uppsägning till:

JANSSON MARK AB
Box 7047
300 07 Halmstad

Hyresvärden skickar sedan tillbaka en bekräftelse på din uppsägning.

Postadress

Box 7047
30007 HALMSTAD

Kontakta oss

  • Telefon: 035-17 30 17
  • Uthyrning: 035-17 30 17
  • Felanmälan: 035-17 30 47

Användarvillkor